Algemene voorwaarden

- Deelname aan de (schrik) training van vof Het Paniekvrije Paard geschiedt geheel op eigen risico.

- Vof Het Paniekvrije Paard is nimmer aansprakelijk voor enige schade geleden door deelnemer/deelneemster dan wel de deelnemer(s), behoudens het hierna bepaalde.

- Vof Het Paniekvrije Paard aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan persoonlijke materialen, voortkomend uit handelingen vanuit de deelnemer/deelneemster.

- Vof Het Paniekvrije Paard is nimmer aansprakelijk voor diefstal van eigendommen van deelnemer/deelneemster.

- De voorafgaande bepalingen laten enige aansprakelijkheid op grond van dwingend recht onverlet.


Tijdens de (schrik) trainingen

- Vof Het Paniekvrije Paard stelt het dragen van een goedgekeurde (EN 1384 (Helmen voor de Ruitersport) en EN 14572 (Helmen met een hoog beschermingsniveau voor de Ruitersport) verplicht tijdens de (schrik)training.

- Het gebruik van zweep en sporen is alleen toegestaan in overleg met de trainers.

- Het gebruik van hulpteugels is alleen toegestaan in overleg met de trainers.

- Ieder paard moet WA verzekerd zijn.

- De paarden moeten vrij zijn van besmettelijke ziekten en van een stal komen waar ook geen besmettelijke ziekten voorkomen.

- Alle aan de (schrik) training deelnemende paarden moeten volgens een jaarlijks vaccinatie schema tegen influenza gevaccineerd zijn en ten tijde van de (schrik) training voldoende immuniteit voor de ziekte hebben, hetgeen doormiddel van een geldig inentingsbewijs op de plaats van aanmelding getoond dient te worden.

- De eigenaar/beheerder van de locatie waar de training wordt gehouden en/of de organiserende partij kan aanvullende entingen verplicht stellen (bijv. Rhinopneumonitis). Dit dient in de voor aankondiging vermeld te staan. Bij het niet kunnen tonen van een geldig inentingsbewijs kan deelname aan de (schrik) training worden uitgesloten.

- Deelnemers dienen ten allen tijden tijdig aanwezig te zijn. Bij te late aanwezigheid bestaat het risico dat je niet meer mee kunt doen aan de (schrik) training.

- Mochten er ruiters mee willen doen met hun paard aan de hand dan is dit mogelijk. Echter niet meer dan 3 combinaties per groep. Wij adviseren het paard wel te zadelen zodat het tijdens de training altijd mogelijk is op te stappen. Het paard dient in ieder geval een hoofdstel te dragen en begeleid te worden met een halstertouw.


Uitgesloten van deelname zijn:

- Drachtige merries, veulens en/of paarden/pony’s jonger dan 3 jaar.

- Het is niet toegestaan om met hetzelfde/dezelfde paard/pony schriktraining Fase 1 en schriktraining fase 2 op één dag te volgen.

- Je kunt als combinatie alleen schriktraining fase 2 volgen indien je als combinatie schriktraining fase1 hebt gevolgd bij Het Paniekvrije Paard.


De betalingsvoorwaarden:

Het Paniekvrije Paard werkt met vooruitbetalingen.

Voor het definitief vastleggen van de datum dient er een aanbetaling te worden gedaan van €50,00. Deze dient uiterlijk 7 dagen na datum opdrachtbevestiging voldaan te zijn op op bankrekening NL34 RABO 0184 848 075 t.n.v. Vof Het Paniekvrije Paard.

 

Restant betaling 

14 dagen voor aanvang van de schriktraining over te maken op bankrekening

NL34 RABO 0184 8480 75 t.n.v. vof Het Paniekvrije Paard.


De kleine lettertjes:

- Bij annulering langer dan 14 dagen van te voren wordt de €50,00 aanbetaling retour gestort.

- Bij annulering binnen 14 tot 8 dagen voor het evenement wordt de aanbetaling van€50,00 niet retour gestort maar de restantbetaling wel retour gestort.

- Bij annulering binnen 7 dagen voor het evenement wordt er niets retour gestort. Behalve als het hele evenement niet door kan gaan i.v.m. een vervoersverbod voor   paarden, vanwege een epidemie. Dan krijgt u uiteraard al het geld retour gestort. Ook als dit bekend wordt gemaakt op de dag van de training.